Ne postoje loše ili pogrešne veze

 "Ne postoje loše ili pogrešne veze. Svi odnosi koje stvaramo, po definiciji, služe ispunjavanju naših najdubljih egzistencijalnih potreba, dokle god traju. Veze koje nastaju medju ljudima, koje nisu suštinski bitne za zadovoljenje obostranih egzistencijalnih potreba, brzo se prekidaju, jer ne sadrže istinsku radost i stvaran bol. Malo, kratkotrajno razočarenje u sebe je cena koju plaćamo što smo se, pogrešno, ponadali, ali čak i ove, neuspešne veze imaju svoju svrhu. One nas uče da je važno da dublje promišljamo prilikom izbora intimnog partnera. Bog (ili postojeće sile) nam mudro šalje naramak bola i radosti u odnosima izmedju našeg i tudjeg horoskopa. U meri u kojoj smo spremni da se rukovodimo svojom slobodnom voljom da bismo odabrali intimnu vezu koja će nam doneti najveću moguću količinu koristi, ličnog rasta i radosti, potrebno je da dobro odvagamo količinu sklada i napetosti izmedju našeg i tudjeg horoskopa, uprkos tome što Neptun u svima nama traži savršen mir i harmoniju i idealizuje partnera. Kada za jednog ili za oba partnera u intimnoj vezi bol prevlada nad radošću, ispunivši svoju svrhu, ostaje pitanje da li će, ili ne, taj odnos nadalje imati moć da uvećava vrednost života. To zavisi od onoga što je preostalo izmedju partnera, jednom, kada su sado-mazohistička zadovoljstva presušila. Kada jedan, ili oba partnera, prestanu da osećaju potrebu da ponavljaju najbolnije obrasce u njihovom odnosu i sa odlučnošću odustanu od započinjanja ili reagovanja na bolne izazove, ono što ostaje se jasno vidi. Tada možemo stare obrasce da zamenimo novim, da pronadjemo nove ciljeve koji će poslužiti daljem razvoju naših životnih potencijala. Proživljavanjem i prevazilaženjem suvišnih bolnih struktura prošlosti, partneri se mogu još čvršće sjediniti u poštovanju razvoja ličnosti koji je svaki od njih postigao.

Ali, kada je bol koji je postojao u intimnoj vezi poslužio svojoj svrsi, i jedan ili oba partnera odustanu od toga da izazivaju ili reaguju na pozive na bol, a malo ili nimalo skladne radosti ostane primetno u njihovom odnosu, jedina autentična stvar koju mogu da učine jeste da se razidju sa što manje mogućeg medjusobnog okrivljavanja i najvećim mogućim poštovanjem zbog vrednosti koju je, za svakog od njih, imao taj odnos u prošlosti."

Mejvis Klajn