Poštujte boga Plutona

Pluton je uvek i generacijska i individualna planeta, s tim što je kod nekog izraženiji ili osvešćeniji, a kod nekog manje izražen. Kada Pluton transformiše, on transformiše i pojedinca i kolektiv, i to na nivoima najdubljeg nesvesnog. Kroz rat, ako ste uvredili njegove principe, ili kroz ljubav. Zato uvek treba verovati u dobre i pozitivne ljude. Ima ih. Jer da nije tako, svi bi se medjusobno pobili i Pluton bi, opet, trijumfovao. Njemu nije važno na koji način će pročistiti naše svetove, da li kroz suze ili kroz smeh. Važno mu je da to učini. Ali, na kraju ipak, i uvek, Jupiter odnosi pobedu.

A evo šta u svojoj knjizi o Plutonu (2009) Matijaž Regovec kaže za generacije rođene sa Plutonom u Vagi:
"Generacija sa Plutonom u Vagi (...) suočena je sa naročito teškim i kompleksnim radom na području međuljudskih odnosa, kao i na području morala i u poslovima u kojima je bitan osećaj za pravdu. Vaga zeli da postigne ravnotežu kroz odnose, pre svega, kroz poštene, ferplej relacije. Pluton, naravno, ne želi ništa tome slicno; on, pre svega, traži preobražaj. Kada preobražaj započne, spomenuti položaj Plutona se ispoljava kao trvenje u odnosima, suočavanje sa sobom i sopstvenom vrednošću u odnosu prema partneru i kao potreba za prepuštanje u odnosima koje ipak mora biti i intelektualno opravdano. Radi se o generacijskoj grupi ljudi koja je upravo počela da osvešćuje - u ime svih nas - senovite strane međuljudskih odnosa. Kako će se pokazati, moći ćemo da osetimo i sami, budući da oni upravo stižu u svoje tridesete godine. Radi se o obelodanjivanju tamnih strana zakonodavstva, kao i o sudskim sistemima kojima Vaga tradicionalno vlada. U narednim godinama verovatno ćemo biti svedoci temeljite reforme spomenutih oblasti."